Синоними за 'евроцентризам':

евроцентризам (м.)
[ ев-ро-цен-три-зам ]
види:
Правописен
синоними:
европоцентризам (м.)