Македонски јазичен портал

Ова е прв чекор на www.makedonski.info кон македонски јазичен портал што ќе ги обединува македонските дигитални јазични ресурси.

Дигиталниот речник е поделен на три дела:

  • Речник (основни пребарувања)
  • Правопис
  • Корпус

Според нашите статистики правописот на Дигиталниот речник е најчесто користениот дел. Затоа работиме на нова, оптимизирана верзија. Таа ќе биде достапна кога ќе бидат имплементирани сите планирани функции.

Пристапот до серверот на УГД останува и понатаму отворен. Во случај на недостапност на нашите сервери можете да го користете серверот на УГД Штип.