фабрикант м.

фабрикант (м.)

Семејството Лажоски како фабриканти се однесуваа, туку исфрлаа извештаи, шупливи макарони.
„Големата вода“ од Живко Чинго (1984)
Што сте вие? Фабриканти? Тутунџии?
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)