изобилен прид.

изобилен (прид.)

И плачам. Ронам едни солзи изобилни и толку слатко горешти што се трудам уште посилно да плачам.
„Балканска книга на умрените“ од Мето Јовановски (1992)
Се наведна напред и поврати изобилно на подот.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Винстон го откри лицето. Парсонс ја употреби школката гласно и изобилно.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
„Еве, интересно - Дојранското Езеро расте по топење на снегови и изобилни врнежи во земјата - Можно покачување на водостојот уште за 40 сантиметри - Најголемо покачување од еколошката катастрофа на Дојранското Езеро.
„Тополите на крајот од дедовата ливада“ од Бистрица Миркуловска (2001)