Синоними за 'фортификационен':

фортификационен (прид.)
[ фо-рти-фи-ка-ци-о-нен ]
види:
Б. Конески
синоними: