Синоними за 'сурдисување':

сурдисување (ср.)
[ су-рди-су-ва-ње ]
види:
Б. Конески
синоними: