Синоними за 'сингуларен':

сингуларен (прид.)
[ си-нгу-ла-рен ]
види:
Б. Конески
синоними:
еднински (прид.)
антоними:
плурален (прид.)