Синоними за 'сепарација':

сепарација (ж.)
[ се-па-ра-ци-ја ]
види:
Толковник
Б. Конески
синоними: