Синоними за 'разбоздиса':

разбоздиса (св.)
[ раз-боз-ди-са ]
види:
Б. Конески
синоними: