Синоними за 'неразработен':

неразработен (прид.)
[ не-ра-зра-бо-тен ]
види:
Б. Конески
синоними: