Синоними за 'атомизација':

атомизација (ж.)
[ а-то-ми-за-ци-ја ]
види:
Правописен
синоними:
ситнење (ср.)