Синоними за 'абревијатура':

абревијатура (ж.)
[ а-бре-ви-ја-ту-ра ]
види:
Толковник
Правописен
синоними: