wrap - онтологија

вие повеќе

вијат
Вид збор: Глагол, несвршен
Прави нешто со виткање, мотање.
Албански: pështjell

врзе повеќе

врзат
Вид збор: Глагол, свршен
(се врзе) Се обвитка, се стегне со јаже, со врвка и др.
Албански: lidh, mbështjell

забули повеќе

забулат
Вид збор: Глагол, свршен
покрие, обвитка
Албански: mbështjellë, mbuloj
Употреба: Преносно значење

завитка повеќе

завиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
Замота, завие, обложи со нешто.
Албански: mbështjell
(се завитка) Се замота, се завие во нешто.
Албански: lidh

заврзе повеќе

заврзат
Вид збор: Глагол, свршен
Замота, обвие нешто.
Албански: mbështjell

загрне повеќе

загрнат
Вид збор: Глагол, свршен
Покрие, обвитка, наметне нешто околу телото.
Албански: ambalazhoj
(се загрне) Се покрие, се обвитка, се наметне со нешто околу телото.
Албански: strehon

замота повеќе

замотаат
Вид збор: Глагол, свршен
Завие, завитка во нешто некого или нешто.
Албански: mbështjell
(се замота) Се завие, се завитка.
Албански: mbështjell

заповива повеќе

заповиваат
Вид збор: Глагол, свршен
Почне да повива (дете).

затутка повеќе

Види и: тутка (несв.)
затуткаат
Вид збор: Глагол, свршен
(се затутка) Се завитка во нешто.
Албански: mbështjell

затутули повеќе

Види и: тутули (несв.)
затутулат
Вид збор: Глагол, свршен
Премногу завитка, облече.
Албански: mbështjell
(се затутули) Се облече обилно.
Албански: mbështjellem

иззавитка повеќе

иззавиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
Завитка добро, без можност да се одвие, завитка целосно, завитка се со ред.

ложи повеќе

ложат
Вид збор: Глагол, несвршен
Става облоги на болно место.
Албански: vë pacë varre
Употреба: Медицина
(се ложи) Става облоги на себе си.
Албански: vë pacë varre

нагрне повеќе

нагрнат
Вид збор: Глагол, свршен
Префрли, наметне нешто без да се облекува заради заштита од студ, ветар и др.
Албански: hedh krahëve
(се нагрне) Се наметне, префрли нешто на себе.
Албански: hedh

наложи повеќе

наложат
Вид збор: Глагол, свршен
Стави облога на болно место од телото.
Албански: mbështjell

намота повеќе

намотаат
Вид збор: Глагол, свршен
Со мотање околу нешто навитка (жица, конец, предено).

обвие повеќе

обвијат
Вид збор: Глагол, свршен
Завие, замота со нешто.
Албански: mbështjell
Навие, намота околу нешто.
Албански: mbështjell
(се обвие) Се завие, се замота со нешто.
Албански: mbështjell
(се обвие) Се навие, се намота околу нешто.
Албански: mbështjell

обвитка повеќе

Види и: обвие (св.)
обвиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
обвие

обложи повеќе

обложат
Вид збор: Глагол, свршен
Замота, завитка со нешто.
Албански: mbështjell
(се обложи) Се замота, се завитка во нешто.
Албански: mbështillem

обмота повеќе

обмотаат
Вид збор: Глагол, свршен
Мота со нешто.
(се обмота) Се обвитка околу некого или нешто.

повие повеќе

повијат
Вид збор: Глагол, свршен
Завитка, замота во нешто.
Албански: mbështjell

подзавитка повеќе

подзавиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
Завитка малку, донекаде, некако како било.
Албански: mbështjell pak
(се подзавитка) Се завитка некако, како-годе.
Албански: mbështjell pak

позавитка повеќе

Види и: завитка (св.)
позавиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
(се позавитка) Се завитка малку подобро, малку повеќе.
Албански: mbështjell

превие повеќе

превијат
Вид збор: Глагол, свршен
Повие, преповие, смени пелени.
Албански: ambalazhoj

призавитка повеќе

Види и: завитка (св.)
призавиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
Завитка, спакува нешто површно, набрзина.

свие повеќе

свијат
Вид збор: Глагол, свршен
Завие едно нешто со друго.
Албански: mbështjell

свитка повеќе

свиткаат
Вид збор: Глагол, свршен
Завие едно нешто со друго.
Албански: lidhë

увива повеќе

Види и: увие (св.)
увиваат
Вид збор: Глагол, несвршен
(во нешто) замота, завитка
Албански: pështjell
(со нешто) обвие, завие
Албански: mbështjell
(се увие) во нешто
Албански: mbështjell
(се увие) со нешто, се обвие, се завие
Албански: mbështjell

увие повеќе

увијат
Вид збор: Глагол, свршен
Завие, завитка во нешто.
Албански: mbështjell
(се увие) Се завитка во нешто.
Албански: pështjell
(се увие) Се завие со нешто.
Албански: pështjell