what - онтологија

каков повеќе

какви
Вид збор: Заменка
Заменска придавка со која се искажува прашање за особина, својство, карактеристика на некого или нешто.
Албански: çfarë
(било, макар каков) Во зависни конструкции во составите каков; со засилено неопределено значење - некаков, сеедно каков.
Албански: sidoqoftë
(било, макар каков) Во состав со честичките „годе“, „да“ кога се истакнува дека се задржува ставот, судот и покрај особините на поимот за кој станува збор или независно од нив; сеедно каков, каков било.
Албански: çfarëdo
(каков било) И со послаб квалитет, што едвај ги задоволува критериумите на категоријата во која припаѓа.
Албански: sidoqoftë

што повеќе

Вид збор: Заменка
(прашална заменка) Во директно - и во индиректно прашање, со сврзничка употреба во дополнителни реченици.