unique master citizen number - онтологија

ЕМБ повеќе

Вид збор: Скратеница
(единствен матичен број) Единствена ознака на идентификационите податоци на граѓанинот кој се состои од 13 цифри и претставува исто така даночен број на граѓанинот како даночен обврзник.