this - онтологија

ваа повеќе

Вид збор: Заменка
Показна заменка за трето лице еднина, женски род.
Употреба: Дијалектен збор

ова повеќе

Види и: овој (зам.)
мн. овие
Вид збор: Заменка
Показна заменка за среден род.
Албански: ky, kjo

оваа повеќе

Вид збор: Заменка
Показна заменка за женски род.
Албански: кјо

овај повеќе

Вид збор: Заменка
овој
Употреба: Дијалектен збор

овега повеќе

Вид збор: Заменка
овој
Употреба: Дијалектен збор

овој повеќе

овие
Вид збор: Заменка
Показна заменка со која говорителот го определува лицето или предметот што е во негова непосредна просторна или временска близина.
За потсилување на зборот кон кој се однесува (обично со сопствени имиња).

оној повеќе

Вид збор: Заменка
При претходно определување.
Албански: ky

тоа повеќе

Види и: тој (зам.)
Вид збор: Заменка
За истакнување, за потсилување.
Албански: ky, kjo
Употреба: Народна поезија
Во прилошки изрази со именки за време.
Албански: atë,ajo
Обопштува и означува нешто за што се зборувало или се зборува.
Албански: ky,kjo, këto, atë, saj
При претставување, узнавање, сознавање, откривање на некого или нешто.
Албански: ky
Употреба: Книжевен збор
Во некои изрази.
Албански: ky

тој повеќе

мн. тие
Вид збор: Заменка
(нему, му; него, го) За покажување на суштество или предмет на определена близина до оној што му се говори.
Албански: kjo
За покажување на суштество или предмет за кои се говори, спомнати порано.
Со именки за време.