so that - онтологија

колку повеќе

Вид збор: Сврзник
Во зависносложена реченица како дел од зависната за да cе навести целта за извршувањето или за неизвршувањето на дејството, создавајќи причинско-последичен однос меѓу дејствата во дел-речениците.
Употреба: Разговорно