sharpen - онтологија

доостри повеќе

Види и: остри (несв.)
доострат
Вид збор: Глагол, свршен
Остри, изостри до крај.

заостри повеќе

Види и: остри (несв.)
заострат
Вид збор: Глагол, свршен
Почне да остри.
Албански: mpreh
Hаправи нешто да стане остро.
Албански: mpreh

затанчи повеќе

Види и: танчи (несв.)
затанчат
Вид збор: Глагол, свршен
Направи нешто да стане потанко.
Албански: t'holloj

зашили повеќе

Види и: шили (несв.)
зашилат
Вид збор: Глагол, свршен
Почне да шили.
Албански: fillon të mpreh
Направи нешто да биде шилесто.
Албански: mpreh, bëj me maje

зашилчи повеќе

Види и: зашили (св.)
зашилчат
Вид збор: Глагол, свршен
зашили

изостри повеќе

изострат
Вид збор: Глагол, свршен
Направи нешто да биде остро, наостри во голема мера.
Албански: mpreh
Прави да стане појасно, за слика, фотографија и сл.
Албански: qartësoj
Употреба: Преносно значење
(се изостри) Станува остар, поостар од порано.
Албански: më i dukshëm, i theksuar
Употреба: Преносно значење

источи повеќе

источат
Вид збор: Глагол, свршен
Добро наостри нешто (нож, молив итн.); наостри повеќе, сите предмети.
Албански: mpreh

клепа повеќе

клепаат
Вид збор: Глагол, несвршен
Остри со чукање (коса, секира).
Албански: troket

наклепа повеќе

наклепаат
Вид збор: Глагол, свршен
Наостри (коса, секира и др.) со клепање, со ковење.
Албански: mpreh

наостри повеќе

наострат
Вид збор: Глагол, свршен
Со острење направи нешто (нож, секира, пила) да биде доволно остро, подобро да сече.
Албански: mpreh

нареже повеќе

нарежат
Вид збор: Глагол, свршен
Наостри (молив и сл.).
Албански: mpreh

наточи повеќе

наточат
Вид збор: Глагол, свршен
Направи нешто да сече, наостри.
Албански: mpreh
Направи нешто да биде шилесто.
Албански: mpreh

остри повеќе

острат
Вид збор: Глагол, несвршен
Шили врв на нешто, прави да биде остар.
Албански: mpreh
Танчи, точи сечило.
Албански: t'hollon, mpreh

подзаостри повеќе

Види и: заостри (св.)
подзаострат
Вид збор: Глагол, свршен
заостри
Албански: acaroj

подизостри повеќе

Види и: изостри (св.)
подизострат
Вид збор: Глагол, свршен
Изостри малку, донекаде, во некоја мера, повеќе или помалку.
Изостри однос, чувство, став и сл.
(се подизостри) Се изостри во однос, чувство, став и сл.

поднаостри повеќе

поднаострат
Вид збор: Глагол, свршен
Наостри малку донекаде.
Албански: mpreh

поизостри повеќе

Види и: изостри (св.)
поизострат
Вид збор: Глагол, свршен
Изостри донекаде или малку повеќе.
Албански: mpreh pak
(се поизостри) Се наостри донекаде или малку повеќе.
Албански: mprehet
Употреба: Преносно значење

понаостри повеќе

Види и: поднаостри (св.)
(се) понаострат
Вид збор: Глагол, свршен
(се) поднаостри

понаточи повеќе

Види и: наточи (св.)
понаточат
Вид збор: Глагол, свршен
Наточи, наостри нож уште малку.

поостри повеќе

поострат
Вид збор: Глагол, свршен
Остри малку, некое време.

поточи повеќе

Види и: точи (несв.)
поточат
Вид збор: Глагол, свршен
Точи, остри сечило некое време.

точи повеќе

точат
Вид збор: Глагол, несвршен
Шили врв на нешто.
Албански: mpreh
Употреба: Преносно значење
Танчи, остри сечило на нешто.
Албански: hollon, mpreh

шили повеќе

шилат
Вид збор: Глагол, несвршен
Остри, прави нешто да има остар, шилест врв.