at least - онтологија

бар повеќе

Вид збор: Честичка
барем
Турски: bari

баре повеќе

Вид збор: Честичка
барем
Турски: bari

барем повеќе

Вид збор: Честичка
Изразува извесно ограничување.
Турски: bari Албански: të paktën

воопшто повеќе

Вид збор: Прилог
Во основа, во начело; барем малку.
Албански: të paktën

макар повеќе

Вид збор: Прилог
барем, најмалку