ќе (чест.) - комуницира (гл.)

Во сајберсветот ќе се натпреваруваш, ќе имаш љубовни врски, размени, шаховски игри, разговори, истражувачки проекти, ќе скијаш на кој рид сакаш, со сите оние прекрасни луѓе, и секој сѐ повеќе и повеќе ќе комуницира со помош на тој глобален јазик на okno.mk | Margina #17-18 [1995] 89 икони.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)
Воедно ќе комуницира со другите HRE низ целиот свет, што е многу тешка задача. HRE веројатно ќе може да ја скенира околината и да ја претвори во Го уништуваме слика во нашите очила.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)
Лири иднината ја гледа како време во кое виртуелната реалност ќе ги елиминира патувањата и луѓето ќе комуницираат преку “телеприсуство”.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Ликовите ќе комуницираат помеѓу себе со други изразни средства.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)