не (чест.) - комуницира (гл.)

Кога ќе беше запрашан, во што е проблемот, секој велеше „ние не комуницираме“.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)