и (сврз.) - гради (гл.)

Слободната литература секогаш ме исполнуваше, но еден дел од мене копнееше за нешто како ова. Нешто што е признато и градено со генерации.
„Знаеш ли да љубиш“ од Ивана Иванова Канго (2013)