тука (прил.) - писател (имн.)

Ми се причинува ли дека тука писателот е извесен тенденциозен, па затоа го користи Хорацио во намерата недовршеноста на своите творби да не им ја земе за книжевен минус, туку за симпатична предност?
„Човекот со четири часовници“ од Александар Прокопиев (2003)