толку (прил.) - писател (имн.)

Овие тројца волшебници не се толку писатели колку што се „процесори на зборови”.
„МАРГИНА бр. 34“ (1996)