сигурно (прил.) - писател (имн.)

А кој сте вие? – Јас сум братот на лекарот, син на пациентката. – А вие сте сигурно писателот? – Да, јас сум! – Ја читав вашата последна книга Татковите книги.
„Ервехе“ од Луан Старова (2006)