само (прил.) - илјада (имн.)

Под еден чинар... Не под еден чинар – Чинарот живее само илјада години!
„Ненасловена“ од Анте Поповски (1988)