многумина (прил.) - писател (имн.)

Така, таткото на денес познатите Никита Михалков и Андреј Кончаловски, додека на многумина писатели им ги тенчеле ушите во сибирските затвори си заживеал во дворецот на Сталин како бубрег во лој.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)