малку (прил.) - изобличен (прид.)

Оттргната е од увото на некоја девојка. Затоа е малку изобличена...
„Црни овци“ од Катица Ќулавкова (2012)