колку (прил.) - илјада (имн.)

Домаќинлакот беше поврзан со кафето, а не со не знам колку илјади евра во домашното чекмеџе.
„Филтер Југославија“ од Константин Петровски (2008)