зошто (прил.) - илјада (имн.)

Така, во огромен број на детски одаи подмладокот на бившите Југословени изнареди еден куп каначки, да им прават друштво на Илјада зошто илјада затоа и Како се калеше челикот.
„Филтер Југославија“ од Константин Петровски (2008)