зошто (прил.) - ма (изв.)

- Зошто ма, мамичке? - Така, - вели деноставно мама. – Не те сакам. Тогаш Зоки почнува да плаче.
„Зоки Поки“ од Оливера Николова (1963)