забавно (прил.) - барање (имн.)

„Колку мора да им изгледало забавно барањето на една мајка, законски да се превоспита нејзиното дете“, разочарано си помислив и решив да одговорам и да ѝ ставам крај на гладната тишина.
„Ниска латентна револуција“ од Фросина Наумовска (2010)