ѓаволски (прид.) - ѕверка (имн.)

Партијата забранува пристап на козарите со козите, но козата се претвара во Тројански коњ, „ѓаволска ѕверка” која ги оневозможува намерите на Централниот комитет на јужната Република.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)