определен (прид.) - количество (имн.)

Со купоните и парите од ниските плати се купуваа строго определени количества шеќер, сол, брашно, масло, сапун и други основни продукти за живот.
„Балканвавилонци“ од Луан Старова (2014)