опасен (прид.) - ѕверка (имн.)

Станувам егзотична, чудна, ранета, опасна ѕверка.
„МАРГИНА бр. 6-7“ (1994)