нов (прид.) - количество (имн.)

Во срцето, во извежбаната пумпа, се дотураат нови количества гориво за брза потрошувачка и квалитетниот примерок на Ла Метриевиот I`homme machine, „механизмот што ја навива својата сопствена еластичност“, со максимална брзина влетува во целта.
„Човекот со четири часовници“ од Александар Прокопиев (2003)