нов (прид.) - илјада (имн.)

„На мојот драг учител најубави желби во новата илјада деветстотини шеесет и прва година! Никола Рилков, судија, Скопје, улица Страшо Пинџур бр. 21.“
„Бојана и прстенот“ од Иван Точко (1959)