неумерен (прид.) - количество (имн.)

Мамурлакот се јавува кај оние кои го земаат во неумерени количества.
„МАРГИНА бр. 8-9“ (1994)
Потем погледна во записот на карпата и рече: „Писмото е слатка, но смртоносна работа, како и медот и виното, и другите неотровни сластија, ако во неумерени количества се земаат.
„Папокот на светот“ од Венко Андоновски (2000)