мртов (прид.) - ѕверка (имн.)

Касата имаше стисната челуст на мртва ѕверка. Не попушташе, остануваше тајна.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)