масовен (прид.) - количество (имн.)

Исти масовни количества несреќа, нечовечност, понижување, насилија, силувања, неизмерни количества болка и смрт.
„Светилка за Ханука“ од Томислав Османли (2008)