мал (прид.) - магацин (имн.)

Дебелите обесени образи во долниот дел беа толку надуени што беше тешко да се поверува дека во нив нема мали магацини за храна.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)
Поправо, едната била соба, дневна, што би се рекло, со кауч и со телевизор, тој таму спиел, но и со маса, трпезарија истовремено, а другата, кујна и еден вид мал магацин.
„Братот“ од Димитар Башевски (2007)
Вообичаено беше пензионирате и активните гардисти да држат мали магацини на оружје и муниција во своите куќи.
„Браќата на Александар“ од Константин Петровски (2013)