камен (прид.) - нерамен (прид.)

Дури кога се врати на сламата, ранетиот забележа дека пушката му е тука, потпрена на камениот нерамен ѕид.
„Кловнови и луѓе“ од Славко Јаневски (1956)