изобличен (прид.) - лице (имн.)

Неговите очи запреа на изобличеното лице на човекот без брада.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)