измерен (прид.) - количество (имн.)

Исто така не беше свесен и за фактот дека малото олуче на тегличката за шеќер го контролираше истекувањето на шеќерот, автоматски се затвораше по млазот на измереното количество.
„Невестата на доселеникот“ од Стојан Христов (2010)