залутан (прид.) - во (предл.)

Невидливиот пат е копнежот залутан во празната исполнетост на темнината.
„Дождови“ од Матеја Матевски (1956)
Се најдов залутана во некој, најчуден, најневеројатен, непостоечки простор.
„Желките од рајската градина“ од Србо Ивановски (2010)