загрижен (прид.) - тон (имн.)

Мајка замолче. Татко продолжи со загрижен тон: – Со твојата приказна за танцот со грофот Чано, ќе предизвикаш збрка во нивните глави.
„Ервехе“ од Луан Старова (2006)