загрижен (прид.) - навести (имн.)

Кифер можеби не го измени светот, но тој му даде на секого кој беше загрижен навестување зошто и како - и кон каде - светот би се изменил.
„МАРГИНА бр. 4-5“ (1994)