загрижен (прид.) - молк (имн.)

Таговно и пополека се нижат денови во Земјата Езерска. Раздени се - стемни се - во загрижен молк и работа.
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)