загрижен (прид.) - маска (имн.)

И таму се множат некакви загрижени маски.
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев (1961)