загрижен (прид.) - израз (имн.)

Ова повторно нѐ смири, но сега татко ми добиваше загрижен израз.
„Времето на козите“ од Луан Старова (1993)
Х.Х. беше нестрплив, имаше загрижен израз на лицето.
„Атеистички музеј“ од Луан Старова (1997)
Лицето доби мигум загрижен израз, погледот рефлексно го упати во собата во која спиеја децата.
„Амбасади“ од Луан Старова (2009)
Кога го реков ова на Гзиме тогаш, како и сега, пред малку, на лицето и се оцрта загрижениот израз пред било што да каже.
„Амбасади“ од Луан Старова (2009)